Doradca bezpieczeństwa DGA

 
Bezpieczeństwo teleinformatyczne

Kompleksowe bezpieczeństwo organizacji należy postrzegać w aspekcie bezpieczeństwa fizycznego, osobowo-organizacyjnego, prawnego oraz teleinformatycznego. Skuteczna ochrona informacji, jakimi dysponuje organizacja jest możliwa tylko w przypadku zarządzania wszystkimi tymi obszarami. Mając świadomość jak wiele informacji jest zarządzanych przez systemy informatyczne, a także nie mając pewności, co do skuteczności mechanizmów zaimplementowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa, powszechnie zaleca się przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Co to jest audyt teleinformatyczny?

  • weryfikacja podatności i zagrożeń wpływających na bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje
  • identyfikacja możliwych problemów związanych z bezpieczeństwem danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych
  • wskazanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo informacji systemów teleinformatycznych


Dlaczego powinno się przeprowadzać audyt teleinformatyczny?

  • coraz częściej rezygnujemy z papierowej wersji dokumentacji na rzecz elektronicznego przetwarzania dokumentów
  • ilość zagrożeń teleinformatycznych jest ogromna, ale jeszcze większe mogą być skutki wystąpienia któregoś z tych zagrożeń
  • systemy informatyczne są niezbędnym elementem prowadzenia biznesu


Nasze usługi

  • audyt skuteczności wdrożonych mechanizmów bezpieczeństwa (testy penetracyjne)
  • audyt środowiska teleinformatycznego oparty na wytycznych ISACA, COBIT norm ISO/IEC 13335, ISO/IEC 17799
  • audyt skuteczności wdrożonych mechanizmów bezpieczeństwa (testy penetracyjne)
  • audyt legalności oprogramowania


Więcej o produkcie


(c) by Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.