Doradca bezpieczeństwa DGA

 
Bezpieczeństwo prawne

Co to jest bezpieczeństwo prawne?
Funkcjonowanie w zgodzie z przepisami prawa jest jednym z warunków bezpiecznego prowadzenia działalności biznesowej. Bezpieczeństwo prawne to zabezpieczenie interesów organizacji poprzez nadzorowanie i dostosowywanie jej działania do obowiązujących przepisów prawnych. Konieczna są do tego:

 • identyfikacja wszystkich wymagań prawnych oraz kompleksowe badanie w formie niezależnego audytu, zgodności działania organizacji z obowiązującym prawem, a w szczególności z aktami prawnymi dotyczącymi ochrony informacji (np. ustawa o ochronie informacji niejawnej, ustawa o ochronie danych osobowych)
 • zbudowanie skutecznych rozwiązań organizacyjnych oraz uświadomienie pracownikom konieczności przestrzegania określonych reguł wynikających z obowiązujących przepisów,
 • ocena skutków przewidywanych zmian w otoczeniu prawnym na działalność organizacji (analiza projektów ustaw i projektów rozporządzeń).


Dlaczego bezpieczeństwo prawne?

 • obniża ryzyko prowadzonej działalności w wyniku niespełnienia wymagań prawnych,
 • przyczynia się do wzrostu świadomości pracowników w zakresie obowiązującego prawa,
 • zwiększa bezpieczeństwo prowadzonych działań gospodarczych m.in. poprzez wprowadzanie odpowiednich zapisów do wykorzystywanych wzorów umów,
 • jest istotnym elementem wdrożenia i doskonalenia systemów zarządzania,
 • zaangażowanie konsultantów pozwala skorzystać z doświadczeń innych firm i instytucji w zakresie wprowadzania rozwiązań pozwalających spełnić wymagania prawne.


Nasze usługi

 • identyfikacja wymagań prawnych odnoszących się do specyfiki działania organizacji,
 • audyt rozbieżności na zgodność z wymaganiami prawnymi,
 • opracowanie koncepcji działań dostosowawczych niezbędnych dla spełnienia wymagań prawnych w systemie zarządzania,
 • opracowanie dokumentacji spełniającej wymagania prawne,
 • szkolenia pracowników w zakresie spełnienia wymagań prawnych,
 • wdrożenie wymagań prawnych,
 • ocena wdrożenia wymagań prawnych.(c) by Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.