Doradca bezpieczeństwa DGA

 
Zarządzanie ciągłością działania (BS 25999)

Zdarzenia, które mogą spowodować zakłócenie działania organizacji to nie tylko powodzie, pożary lub inne katastrofy, które opisują media. Przeszkodę w pracy może stanowić awaria prądu lub nawet opóźnienia w dostawie surowców. Zarządzanie ciągłością działania (ang. Business Continuity Management - BCM) to podejście do prowadzenia działalności organizacji w sposób pozwalający na utrzymanie określonego poziomu dostarczania produktów lub świadczenia usług w przypadku wystąpienia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu procesów organizacji.

Motywacją do zarządzania ciągłością działania są nie tylko wymogi wynikające z przepisów prawa, ale przede wszystkim świadomość, że kontrolowanie tego obszaru wpływa pozytywnie na wartość organizacji, wizerunek i możliwość osiągania wytyczonych celów. Zarządzanie ciągłością działania polega na identyfikacji zagrożeń dla funkcjonowania organizacji i opracowaniu sposobów postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń, które mogą zakłócić to funkcjonowanie: planów awaryjnych, rozwiązań technicznych, informatycznych oraz organizacyjnych.

DGA oferuje wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania w oparciu o brytyjską normę BS 25999, która wywodzi się z uznanych na całym świecie wytycznych PAS-56.

Więcej o produkcie


(c) by Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.