Doradca bezpieczeństwa DGA

 
Zarządzanie usługami IT (ISO 20000)

Od lat systemy zarządzania zyskują na popularności. Coraz więcej organizacji decyduje się na wdrożenie standardów takich jak ISO 9001, ISO 14000 czy ISO 27001. Standaryzacja pracy pozwala na zapewnienie wyższej jakości świadczonych usług, przy jednoczesnej minimalizacji nakładów finansowych. Wraz z rozwojem rynku nowych technologii oczywistym stało się, że nie można mówić o odpowiednim zarządzaniu organizacją, bez właściwego uwzględnienia roli i zadań departamentu IT. Żadna z istniejących norm nie zawierała wymagań specyficznych dla IT, takich jak np. zasady zarządzania poziomem świadczonych usług czy zarządzanie dostępnością i ciągłością działania. W efekcie powstała konieczność opracowania nowego standardu - uzupełniającego normy już istniejące o wymagania specyficzne dla IT. Tak powstał standard BS 15000 - uznawana na całym świecie norma zarządzania IT.

W środę 14-12-2005 została oficjalnie zatwierdzona jako standard międzynarodowy norma ISO 20000, dotyczącą zarządzania infrastruktura informatyczną. Norma ta bazuje na standardzie brytyjskim BS 15000 oraz na "najlepszych praktykach" zebranych w bibliotece ITIL.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu ISO 20000 w przedsiębiorstwie

 • podnoszenie jakości świadczonych usług pionu IT - lepsze zarządzanie strukturami informatyki,
 • efektywniejsze wykorzystanie nakładów finansowych przeznaczonych na IT,
 • możliwość monitorowania (wyznaczenie wskaźników) poziomu świadczonych usług,
 • odpowiednie uwzględnienie aspektów bezpieczeństwa i jakości,
 • podniesienie przewagi konkurencyjnej na rynku - ważne w szczególności dla firm świadczących usługi przetwarzania danych (Data Center),
 • możliwość integracji z innymi systemami zarządzania (np. ISO 27001 lub ISO 9001).


Najważniejsze obszary uregulowane wdrożeniem systemu ISO 20000

 • Zarządzanie poziomem usług
 • Raportowanie poziomu usług
 • Zarządzanie dostępnością i ciągłością działania
 • Zarządzanie finansami
 • Zarządzanie pojemnością
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • Zarządzanie relacjami z dostawcami
 • Zarządzanie relacjami z biznesem
 • Zarządzanie incydentem
 • Zarządzanie problemem
 • Zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie wersją
 • Zarządzanie konfiguracją


Dodatkowo jako wartość dodaną dla przedsiębiorstwa, proponujemy przygotowanie dokumentacji systemu "bez kartki papieru" tzn. przy wykorzystaniu dedykowanego oprogramowania DGA Process i DGA Quality, które w bardzo prosty i przyjazny sposób pozwolą opracować, nadzorować, doskonalić i dokumentować system zarządzania usługami IT. Proponujemy także wykorzystanie oprogramowania DGA Secure Audit, wspierającego proces przeprowadzania wewnętrznych audytów.

Więcej o produkcie


(c) by Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.