Doradca bezpieczeństwa DGA

 
Bezpieczeństwo informacji wg normy ISO 27001

Sztandarowym produktem Działu Bezpieczeństwa Informacji DGA SA są Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wdrażane w oparciu o wymagania normy ISO/IEC 27001:2005. Norma ISO 27001 jest uznanym międzynarodowym standardem tworzenia Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Oznacza to, że organizacje na całym świecie wdrażają systemy bezpieczeństwa korzystając z tego samego dokumentu odniesienia. W rezultacie systemy te mogą być do siebie porównywane i w ten sposób doskonalone. Istnieje wiele dokumentów, w odniesieniu do których można przeprowadzać audyt bezpieczeństwa. Do najbardziej popularnych należą standardy korporacyjne oraz wymagania prawne (np. ustawa o ochronie danych osobowych). Wykorzystanie normy międzynarodowej, jaką jest ISO/IEC 27001:2005, jako dokumentu odniesienia pozwala na kompleksowe i, co równie ważne, obiektywne przeprowadzenie diagnozy bezpieczeństwa. Drugą normą związaną z obszarem zarządzania bezpieczeństwem informacji jest norma ISO/IEC 17799:2005. Norma ta zawiera szczegółowe zalecenia związane z procesem wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w organizacji.

Dlaczego ISO 27001 i ISO 17799?

 • obejmują obszary bezpieczeństwa fizycznego, osobowego, teleinformatycznego oraz prawnego
 • stanowią kontynuację rozwiązań systemowych stosowanych również w ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001, ISO 20000
 • organizacje szukają jednoznacznych i uznanych rozwiązań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • budują wizerunek profesjonalnej organizacji, której można ufać


Fenomen ISO 27001 i ISO 17799?
 • ma swoje zastosowanie do każdej organizacji, niezależnie od sektora rynku
 • nikt nie chce pozostać niewiarygodnym


Nasze usługi

 • audyt rozbieżności na zgodność z wymaganiami
 • opracowanie koncepcji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • opracowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • szkolenia pracowników i audytorów bezpieczeństwa informacji
 • wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • udział w procesie certyfikacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji


Więcej o produkcie


(c) by Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.